'Primaire werknemerstevredenheidsonderzoeken'

Hoewel wij uw bedrijf middels diverse onderzoeken kunnen helpen, zijn wij gespecialiseerd is het doen van werknemerstevredenheidsonderzoeken, cultuuronderzoeken, impactanalyses en knelpuntinventarisaties. Wij denken graag met u mee over welk type onderzoek het meest geschikt is voor uw organisatie.

In de praktijk zien wij dat werknemerstevredenheidsonderzoeken, die gebaseerd zijn op een dialoog tussen een medewerker van uw organisatie en een medewerker van De AdviesBank, leidt tot onverwachtse inzichten voor het management. Wij zien vaak een te groot contrast tussen hoe managers denken over uw bedrijf en hoe de operationele medewerkers denken over uw bedrijf. Doordat medewerkers eerder tegen een buitenstaander hun mening geven over de bedrijfscultuur, de sfeer, bepaalde processen en hun eigen toekomst, helpt De AdviesBank de kloof tussen wat managers denken en wat medewerkers denken te doen verkleinen.  

Middels cultuuronderzoeken kunnen wij helder advies geven omtrent welke interventies er passend zijn op de bij u heersende bedrijfscultuur, om zo de gewenste transitie te kunnen bewerkstelligen. Cultuur zit zo diep verweven in een organisatie dat het van groot belang is om uw interventies hierop aan te passen. Wanneer de conclusie is dat de bedrijfscultuur aangepast dient te worden, kunnen wij u een langdurig traject aanbieden waarin in fases wordt gebouwd naar een nieuwe cultuur.

De meest praktische onderzoeken die wij doen hebben betrekking op de knelpunten die uw medewerkers ervaren. Hierin wordt heel specifiek onderzoek gedaan naar een bepaald bedrijfsproces of een bepaalde teamsamenstelling. Door te weten waar uw medewerkers tegenaan lopen, kunt u als manager beter sturen op een betere toekomst.

 

Weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
 
 
 
E-mailen
LinkedIn