'De AB methode'

De AdviesBank staat voor verbinding tussen de operationele, tactische en strategische lagen van een bedrijf. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij onze eigen onderzoeksmethode ontwikkeld. Hiermee worden cruciale signalen vanuit het operationele niveau omgezet in bruikbare objectieve managementinformatie voor het tactische en strategische niveau, ten behoeve van een optimale ontwikkeling binnen het bedrijf op het gebied van personeel in de breedste zin van het woord! Deze methode valt te verdelen in de volgende 3 fasen.

1. Vragen stellen
Als objectieve buitenstaander stellen wij de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste personen binnen uw organisatie. Op deze manier krijgen wij een helder beeld van de huidige situatie.

2. Analyseren met de Advies(Kennis)Bank
Wanneer wij alle data omtrent de menselijke aspecten binnen uw organisatie verzameld hebben, analyseren wij deze uitvoerig en leggen dit naast de meest relevante literatuur. 

3. Toekomstbestendig advies
In de laatste fase reiken wij onze bevindingen en aanbevelingen aan, waarna deze plenair geëvalueerd worden. Zo kan iedereen binnen uw organisatie verder bouwen aan de toekomst van uw bedrijf! 


Hoe helpt deze methode bedrijven in de praktijk?

Voor een klant in Rotterdam hebben wij onlangs mogen helpen bij het zetten van de volgende stap, middels de AB methode. Hierbij was het een grote uitdaging om het personeel te betrekken bij de uitbreidingsplannen.

In de eerste fase hebben wij een analyse gemaakt van de huidige situatie, door gesprekken te voeren met alle betrokken medewerkers. Aanvullend hebben wij de bedrijfscultuur geanalyseerd om te kijken welke aanwezige karakteristieken kunnen bijdragen aan het realiseren van de gewenste situatie en te kijken waar potentiële belemmeringen liggen.

In de tweede fase hebben wij gekeken naar wat er benodigd is om de gewenste situatie te bereiken. De bijbehorende interventies hebben wij op maat gemaakt voor de klant, door deze te baseren op de data die in de eerste fase verzameld is.

In de derde fase zijn wij gestart met het implementeren van de interventies met een werkgroep van de klant. In deze fase was het onze kerntaak om ervoor te zorgen dat de medewerkers betrokken bleven bij het veranderproces. Om er voor te zorgen dat het bedrijf niet terug zou vallen in oude gewoontes zijn wij op de achtergrond aanwezig gebleven, als vertrouwenspersoon. Dit traject heeft aantoonbaar geresulteerd in meer tevreden medewerkers, waardoor er gedurende het veranderproces ook een kwaliteitsslag is ontstaan en het bedrijf beter is gaan presteren.

Met dank aan de AB methode hebben wij een continue doorontwikkeling van dit bedrijf kunnen faciliteren!


 
 
 
E-mailen
LinkedIn