'De objectieve buitenstaander'

Happy people, make happy business. Dat is ons credo! Vanuit deze gedachtegang is het onze missie om als objectieve buitenstaander organisaties te analyseren op het gebied van werknemerstevredenheid en om van daaruit met een onderbouwd advies te komen. In iedere organisatie is het besef er dat het van groot belang is dat medewerkers tevreden zijn en dat dit ook geborgen moet worden. In de praktijk zien wij vaak terugkomen dat werknemerstevredenheid met een interne bias wordt beoordeeld. Als AdviesBank helpen wij bedrijven daarom om als objectieve buitenstaander onderzoek te doen naar het daadwerkelijke waardeoordeel over de tevredenheid dit werknemers toekennen aan zijn of haar organisatie. Zo helpen wij input omtrent de belangrijkste gevoelsmatige succesinidcator van een bedrijf om te zetten naar rationele managementinformatie.

De Adviesbank is gespecialiseerd in het doen van werknemerstevredenheidsonderzoeken. Dit doen wij door gebruik te maken van de AB methode, waarin successen behalen met behulp van het menselijk kapitaal centraal staat. De AdviesBank hoopt hierdoor een bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestendig maken van het personeelsbestand en de organisatie zich hierdoor kan blijven door ontwikkelen. 

 
 
 
E-mailen
LinkedIn