'Wij zijn er om het midden- en klein bedrijf te helpen op het gebied van werknemerstevredenheid'

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het personeel openhartiger is over de verbeterpunten binnen zijn of haar werkomgeving tegen een objectieve buitenstaander, dan zijn of haar directe leidinggevenden en collega's. Hierdoor komt belangrijke informatie niet terecht bij de managementlaag, waardoor het bedrijf als geheel niet optimaal kan functioneren. Vanuit deze gedachtegang biedt De AdviesBank managers binnen het MKB de mogelijkheid om het daadwerkelijke geluid van het personeel te horen en zo de verbinding te creëren tussen diverse lagen binnen het bedrijf. De AdviesBank is gespecialiseerd in het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken bij bedrijven met een personeelsbestand tussen de 10 en 100 medewerkers. 

Namens De AdviesBank willen wij de zogeheten 'linking pin' vormen tussen de operationele, tactische en strategische niveaus binnen uw organisatie, om zo alignement te creëren binnen uw organisatie. De afgelopen jaren hebben bedrijven geholpen bij het onderzoek doen naar de volgende vragen vanuit het bedrijfsleven:

  • Hoe tevreden zijn de medewerkers binnen organisatie?
  • Wat maakt het dat onze medewerker tevreden of ontevreden zijn?
  • Hoe kunnen wij als bedrijf de werknemerstevredenheid verhogen?
  • Welke interventies sluiten het beste aan op onze bedrijfscultuur?
  • Hoe toekomstbestendig zijn wij als organisatie, gelet op ons personeelsbestand?
  • Waar liggen de kansen en bedreigingen op personeelsgebeid?
  • In welke maten zijn wij een moderne maatschappelijk verantwoorde organisatie?


 
 
 
E-mailen
LinkedIn