'De gespreksleider die mogelijkheden biedt'

Het komt wel eens voor dat er intern dusdanige verschillen in toekomstvisie aanwezig zijn, dat het aan te raden is om met diverse medewerkers binnen uw organisatie in een gecoördineerde sessie het toekomstpad uiteen te zetten. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er na een aantal sessies een gemeenschappelijk toekomstvisie. Wanneer de belangrijkste 'influencers' binnen uw organisatie op één lijn zitten, heeft het bewerkstelligen van een transitie meer kans van slagen.

Als objectieve gespreksleider zorgen wij ervoor dat iedereen evenveel inspraak kan hebben en er naar elkaar geluisterd wordt. Door onze aanwezigheid analyseren wij de overlappende elementen in diverse verhaallijnen en kunnen wij bijsturen, wanneer een gesprek over een bepaald onderwerp (vooralsnog) niet leidt tot een gezamenlijke visie. 

 
 
 
E-mailen
LinkedIn